ประกาศอัพเดท

Error SELECT * FROM `ads_index_3` ORDER BY id ASC